BEWINDVOERING

Wat is onderbewindstelling

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden niet zelf (meer) toe in staat zijn. Er kan dan bij de kantonrechter beschermingsbewind worden aangevraagd. Ik word dan als beschermingsbewindvoerder door de kantonrechter benoemd en ik dien mij bij de kantonrechter te verantwoorden. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel.

Aanvraag

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de rechthebbende zelf (dat is de persoon die niet meer in staat is zijn financiën te beheren), de eventuele partner van de rechthebbende, familie tot de 4e graad (ouders, kinderen, broers, zussen etc.) van de rechthebbende, een zorginstelling of in uitzonderlijke gevallen de officier van justitie. De aanvraag geschiedt op vrijwillige basis.
Kremer Bewindvoering + Budgetbeheer helpt u graag bij het doen van u aanvraag. Wij komen bij u thuis, bij de zorginstelling of u kunt op ons kantoor komen. Op deze manier kunnen wij u passende hulp bieden bij het doen van de aanvraag.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder

• Aanvragen van bijstandsuitkeringen en andere voorzieningen
• Zorgdragen voor het betalen van de vaste lasten
• Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
• Zorgen dat er geen (verdere) schulden ontstaan
• Eventueel wegwerken van kleine schulden
• Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
• Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen
• Het onderhouden van contacten met diverse instellingen
• Helpen bij de voorbereidingen van de aanvraag Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Problematische schulden

Schulden is een steeds groter wordend probleem in Nederland, met name het toe werken naar een oplossing. Niet altijd is een aanmelding bij de gemeente of schuldhulpverlenende instantie een oplossing! Mede door de strenge regels voor de toelating tot een schuldhulptraject raden wij dit ook af.
Wat als er geen oplossing mogelijk is? Dan is een beschermingsbewindvoerder in staat om een stabiele situatie te creëren waardoor er meer rust ontstaat. Deurwaarders worden gewezen op hun rechten en plichten door de gegevens aan te leveren zoals een beslagvrije voetberekening.
Pas wanneer er een stabiele situatie is, kan er gekeken worden of schuldhulpverlening een oplossing is. Is dit niet het geval, dan zullen we kijken wanneer dit wel het geval is. We doen dit ten alle tijde in overleg met de cliënt.